Bez kategorii

Leasing w kodeksie cywilnym

Leasing samochodu w kodeksie cywilnym Zgodnie z art. 709² umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Rzeczami, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, są tylko przedmioty materialne (art. 45 KC), zaś przedmioty materialne na gruncie Kodeksu cywilnego są pojęciem znacznie węższym niż dobra materialne wyodrębniane przez ekonomistów. Cechą rzeczy jest materialny charakter oraz wyodrębnienie z przyrody. Nie są…

Continue Reading