leasing

Leasing jako źródło finansowania

LEASING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem wydatków na inwestycje związane z rozwojem działalności lub odnową funkcjonujących już maszyn, pojazdów i innych środków trwałych. Obok funduszy własnych, dla małych i średnich firm głównym źródłem finansowania tych wydatków jest kredyt i leasing. Leasing można opisać jako formę kredytu rzeczowego, w której firma leasingowa kupuje dla klienta wybrany…

Continue Reading