leasing

Wcześniejsze zakończenie leasingu

Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu Wcześniejsze zakończenie umowy leasingowej jest jednym z najczęściej poruszanych przez przyszłych Leasingobiorców tematów związanych z umową leasingową. Czy będę mógł wcześniej spłacić leasing ? Odpowiedz na to pytanie musi poprzedzić pytanie o rodzaj leasingu w jakim jest lub będzie zawarta umowa leasingowa. Jeśli umowę zawarto w formie leasingu finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami , Strony umowy…

Continue Reading

leasing

Opłata wstępna jako koszt podatkowy

Opłata wstępna a koszt uzyskania przychodu w Sp. z o.o. Czy opłata wstępna (wstępna rata leasingowa) jest kosztem uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia, czy też Spółka jest zobowiązana do jej rozliczenia w czasie, to jest w okresie trwania umowy leasingu? „(…) Zdaniem wnioskodawcy wstępna rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia. Wniesienie jej było warunkiem zawarcia…

Continue Reading

Bez kategorii

Leasing w kodeksie cywilnym

Leasing samochodu w kodeksie cywilnym Zgodnie z art. 709² umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Rzeczami, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, są tylko przedmioty materialne (art. 45 KC), zaś przedmioty materialne na gruncie Kodeksu cywilnego są pojęciem znacznie węższym niż dobra materialne wyodrębniane przez ekonomistów. Cechą rzeczy jest materialny charakter oraz wyodrębnienie z przyrody. Nie są…

Continue Reading