leasing

Leasing jako źródło finansowania

LEASING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem wydatków na inwestycje związane z rozwojem działalności lub odnową funkcjonujących już maszyn, pojazdów i innych środków trwałych. Obok funduszy własnych, dla małych i średnich firm głównym źródłem finansowania tych wydatków jest kredyt i leasing. Leasing można opisać jako formę kredytu rzeczowego, w której firma leasingowa kupuje dla klienta wybrany…

Continue Reading

leasing

Wcześniejsze zakończenie leasingu

Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu Wcześniejsze zakończenie umowy leasingowej jest jednym z najczęściej poruszanych przez przyszłych Leasingobiorców tematów związanych z umową leasingową. Czy będę mógł wcześniej spłacić leasing ? Odpowiedz na to pytanie musi poprzedzić pytanie o rodzaj leasingu w jakim jest lub będzie zawarta umowa leasingowa. Jeśli umowę zawarto w formie leasingu finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami , Strony umowy…

Continue Reading

leasing

Opłata wstępna jako koszt podatkowy

Opłata wstępna a koszt uzyskania przychodu w Sp. z o.o. Czy opłata wstępna (wstępna rata leasingowa) jest kosztem uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia, czy też Spółka jest zobowiązana do jej rozliczenia w czasie, to jest w okresie trwania umowy leasingu? „(…) Zdaniem wnioskodawcy wstępna rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia. Wniesienie jej było warunkiem zawarcia…

Continue Reading

Bez kategorii

21 porad leasingowych

21 PORAD LEASINGOWYCH 1. Na czym polega leasing? Leasing to forma finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W największym uproszczeniu polega na tym, że firma leasingowa kupuje dla klienta wybrany przez niego przedmiot (samochód, całą flotę aut, maszynę, nieruchomość komercyjną) i oddaje je następnie Klientowi (leasingobiorcy/korzystającemu) w leasing – używanie z możliwością zakupu po zakończeniu leasingu…

Continue Reading

Bez kategorii

Leasing w kodeksie cywilnym

Leasing samochodu w kodeksie cywilnym Zgodnie z art. 709² umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Rzeczami, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, są tylko przedmioty materialne (art. 45 KC), zaś przedmioty materialne na gruncie Kodeksu cywilnego są pojęciem znacznie węższym niż dobra materialne wyodrębniane przez ekonomistów. Cechą rzeczy jest materialny charakter oraz wyodrębnienie z przyrody. Nie są…

Continue Reading

leasing

Leasing konsumencki

Artykuł pochodzi z naszego portalu, opublikowany w 2012 roku Miło nam poinformować, że od dnia 14 września 2011 oferta leasingu konsumenckiego zostanie wprowadzona do ciągłej sprzedaży. Warunki ramowe oferty 14 września zostaną zamieszczone na naszej stronie. Zapytania oraz prośby o ofertę możecie Państwo składać na naszej stronie poprzez kalkulator leasingowy konsumencki lub przez linki Zapytanie o ofertę. Zapraszamy. Tu możesz…

Continue Reading