Bez kategorii

21 porad leasingowych

21 PORAD LEASINGOWYCH

1. Na czym polega leasing?

Leasing to forma finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W największym uproszczeniu polega na tym, że firma leasingowa kupuje dla klienta wybrany przez niego przedmiot (samochód, całą flotę aut, maszynę, nieruchomość komercyjną) i oddaje je następnie Klientowi (leasingobiorcy/korzystającemu) w leasing – używanie z możliwością zakupu po zakończeniu leasingu za symboliczną kwotę (ustalona przy zawieraniu umowy).

2. Dla kogo jest leasing?

Leasing jest formą finansowania inwestycji w firmie, z której korzyści mogą uzyskać praktycznie wszyscy prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jej formę, za wyjątkiem karty podatkowej oraz ryczałtu.

3. Moja firma powstała niedawno. Czy mogę uzyskać leasing?

Większość firm leasingowych wymaga do udzielenia leasingu minimalnego okresu działalności wynoszącego 6 lub 12 miesięcy. Jednakże znający rynek i warunki udzielania leasingu Doradca jest w stanie pomóc w uzyskaniu leasingu nawet dla nowej firmy działającej np. 1 miesiąc. Jest to łatwiejsze w przypadku samochodów, trudniejsze przy maszynach czy urządzeniach, gdzie nowa firma musi liczyć się z wysokim udziałem własnym, zabezpieczeniem czy poręczeniem innego, zaakceptowanego przez firmę leasingową podmiotu.

4. Co może być leasingowane?

Przedmiotem umowy może być każda rzecz służąca celom zarobkowym, przedmiot o charakterze inwestycyjnym. Najczęściej są to środki transportu drogowego, samochody osobowe, maszyny i urządzenia oraz sprzęt biurowy. Coraz więcej firm myśli też o leasingu nieruchomości komercyjnych. Do głównych zalet leasingu należą korzyści podatkowe, mniejsze wymagania w stosunku do Klienta oraz szybkość decyzji o udzieleniu leasingu.

5. Czy możliwy jest leasing samochodów osobowych?

Obecnie przepisy pozwalają wziąć w leasing każdy rodzaj samochodu, również auto osobowe. Nie obowiązują już przepisy, które wymuszały zmianę przeznaczenia samochodu osobowego na „osobowo-ciężarowy z kratką” by móc skorzystać z leasingu. Jeśli właściciel firmy dla celów działalności życzy sobie używać np. kabrioletu, również może takie auto wziąć w leasing. Warto wiedzieć, że obecnie obowiązujące przepisy w przypadku samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 tony ograniczają możliwość odliczenia podatku VAT do kwoty 60% VAT, jednak nie więcej niż 6.000 zł, za wyjątkiem niektórych typów pojazdów. Nie ma przy tym znaczenia czy auto jest nabywane za gotówkę, w kredycie czy wzięte w leasing. Natomiast opłaty leasingowe dotyczące leasingu każdego samochodu są w tzw. leasingu operacyjnym kosztem uzyskania przychodu w pelnej wysokości.

6. Czy nieruchomości też mogą być przedmiotem leasingu?

Tak. Aktualnie nieruchomości komercyjne (lokale użytkowe, biurowce, hale magazynowe, centra logistyczne, centra handlowe) mogą być przedmiotem leasingu. Ze względu na specyfikę i wartość nieruchomości, leasing nieruchomości jest przeznaczony dla dużych i średnich firm, dysponujących odpowiednią historią i stabilną pozycją na rynku. Poza oceną Klienta pod uwagę bierze się również rodzaj i położenie oraz sposób wykorzystania i przychody z nieruchomości.

7. Czy korzystanie z usług Doradcy wiąże się z jakimiś kosztami?

Usługi doradców KompasFinansowy są bezpłatne, pozwalają też Klientom zaoszczędzić pieniądze, zoptymalizować proces i warunki uzyskania leasingu oraz zaoszczędzić czas i ustrzec się błędów przy wyborze leasingu. Korzystając z usług Doradcy często Klient uzyskuje leasing na warunkach korzystniejszych niż gdyby samodzielnie szukał możliwości leasingu i negocjował warunki. Nasza przewaga polega na znajomości rynku leasingowego, codziennych kontaktach w firmach leasingowych, zawartych umowach o współpracy, umiejętnościach negocjacyjnych i znajomości procedur leasingowych. Jesteśmy również przedstawicielami wielu firm leasingowych.

8. Jaka jest minimalna wartość przedmiotów, które można wziąć w leasing?

Większość firm leasingowych, ze względu na ekonomiczną opłacalność transakcji, za minimalną wartość umowy leasingu przyjmuje kwotę 20 tys. złotych przy ruchomościach, od 1 mln zł w przypadku lokali użytkowych i 4 mln zł przy nieruchomościach wolnostojących. Górna granica wartości jest nieograniczona.

9. Kradzież lub kasacja samochodu będącego w leasingu. Co dalej?

Procedury i sposób postępowania w wypadku kradzieży lub kasacji przedmiotu leasingu powinny być dokładnie opisane w Warunkach Umowy. Stosowane są różne procedury zakończenia umowy, na które należy zwrócić uwagę przy przed podpisaniem umowy leasingowej.

10. Od czego zależy czas trwania umowy leasingu?

Na podstawie obowiązujących przepisów minimalny okres trwania umowy leasingu operacyjnego wynosi 40% okresu amortyzacji. Dla samochodów wynosi on 2 lata, dla maszyn i urządzeń uzależniony jest od stawki amortyzacji i może wynosić 3 lub 4 lata, dla nieruchomości 10 lat. W leasingu ruchomości umowy są zawierane na okres do 5 lat. Inaczej jest w umowie leasingu finansowego, gdzie Strony mogą dowolnie ustalić okres trwania umowy, już od 6 miesięcy. W przypadku sprzętu używanego każda z firm leasingowych posiada własne uregulowania dotyczące wieku leasingowanego pojazdu czy maszyny. Można szacunkowo przyjąć, że przedmiot leasingu w chwili zakończenia umowy nie może być starsza niż 10 lat, choć dla maszyn czy sprzętu o długotrwałym okresie amortyzacji i użytkowania granica ta ulega czasem przesunięciu. Maksymalny wiek zależy każdorazowo od procedur obowiązujących w danej firmie leasingowej. Leasing sprzętu używanego na pewno wpływa na podwyższenie opłat leasingowych w porównaniu ze sprzętem nowym.

11. Jaka jest różnica między leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym?

Najważniejsza różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym tkwi w konsekwencjach podatkowych obydwu umów. W leasingu operacyjnym wszystkie opłaty leasingowe, w pełnej wysokości, stanowią koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, w leasingu finansowym natomiast kosztem jest tzw. część odsetkowa opłaty oraz amortyzacja przedmiotu. Zdecydowana większość zawieranych w Polsce umów są to umowy leasingu operacyjnego. Drugą istotną różnicą jest minimalny okres umowy leasingu i tzw. wartość wykupu. W leasingu operacyjnym obie te zmienne są ustalone przez obowiązujące przepisy, w leasingu finansowym natomiast mogą być dowolnie ustalone przez strony umowy. Ostatnią cechą różniącą leasing operacyjny od finansowego jest to, że w leasingu finansowym własność przedmiotu po zakończeniu umowy automatycznie przechodzi na Korzystającego, natomiast w umowie leasingu operacyjnego dotychczasowy Korzystający ma prawo do zakupu przedmiotu po leasingu, zwykle przez oznaczony okres czasu, z którego może skorzystać bądź nie.

12. Rodzaje leasingu a kredyt bankowy i ich skutki podatkowe:
[zapytaj Doradcę]

13. Czy możliwe jest uzyskanie leasingu w procedurach uproszczonych?

Tak, dotyczy to jednak głownie samochodów. Dla małych i średnich przedsiębiorstw pozyskanie samochodów poprzez ich leasing jest sprawą o wiele prostszą niż uzyskanie kredytu na ten cel. Dodatkowo warunki wstępne stawiane przez firmy leasingowe są o wiele niższe, niż ma to miejsce w przypadku kredytu. W większości przypadków, by wziąć w leasing nowe auto wystarczy wypełnienie wniosku leasingowego, dostarczenie dokumentów rejestrowych firmy i dokonanie opłaty wstępnej w odpowiedniej wysokości.
Warto wiedzieć, że pomimo takich ułatwień, nie wszystkie firmy leasingowe mają jednakowe kryteria dotyczące udzielania leasingu na samochody. Niektóre życzą sobie wciąż zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS, duża część wymaga określonego w procedurach okresu działalności firmy oraz dokumentacji obrotu i zysków. Prawie wszystkie przedsiębiorstwa leasingowe, nawet przy uproszczonych procedurach, ustalają określony próg maksymalnej wartości samochodu, do którego udzielają leasingu na zasadach uproszczonych.
Różnice w procedurach, wymaganiach dotyczących minimalnego okresu działania firmy, czy minimalnej wpłaty własnej klienta, jakie funkcjonują w poszczególnych firmach leasingowych, są na tyle duże, że dla niezorientowanego przedsiębiorcy mogą być trudne do zrozumienia. Warto w tym momencie skorzystać z usług profesjonalisty, który doradzi najlepszy wariant leasingu, przedstawi ofertę wybranej firmy oraz szybko i sprawnie doprowadzi do podpisania umowy leasingu. Czy wobec tego leasing samochodów jest dziś łatwy? Jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej, jeśli skorzystamy z pomocy profesjonalnego doradcy.
Leasing w procedurze uproszczonej oferują doradcy kompasfinansowy.pl W tej formie Klient musi jedynie przedstawić dokumenty rejestrowe firmy oraz dowód osobisty.

14. Czy możliwy jest leasing dla przedstawicieli wolnych zawodów /specjalistów/?

Niektóre firmy leasingowe posiadają wśród swoich produktów leasing udzielany na podstawie procedur przewidzianych dla przedstawicieli wolnych zawodów i specjalistów, którzy z racji pozycji zawodowej, uzyskiwanych przychodów i sposobu rozliczeń są objęci innymi zasadami udzielania leasingu. W każdej z firm procedury takie wyglądają nieco inaczej, cechą wspólna jest zawsze wymaganie przedstawienia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego uzyskanie uprawnień.

15. Co jest dla mnie lepsze, leasing czy kredyt?

Gdyby porównywać jedynie nominalną sumę płatności uiszczaną w umowach kredytu i leasingu może się okazać, że kredyt jest czasem nieznacznie tańszy. Jednakże wyższość leasingu ujawnia się, gdy przeanalizujemy jego większą dostępność, elastyczność, możliwość kształtowania wysokości podstawy opodatkowania oraz brak negatywnych skutków dla zdolności kredytowej firmy.

• Leasing jest z pewnością łatwiejszy do uzyskania niż kredyt bankowy. Ma to szczególnie duże znaczenie dla firm nowych, dynamicznie rozwijających się oraz tych, dla których liczy się szybka decyzja i prosty sposób uzyskania finansowania. Firmy leasingowe znają rynek dóbr inwestycyjnych, są w stanie oszacować ryzyko, odważniej podchodzą też do nowych, dobrze rokujących projektów i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń

• Leasing w przeciwieństwie do kredytu nie blokuje zdolności kredytowej firmy. W razie potrzeby umożliwia skorzystanie z tej formy finansowania. Natomiast gdybyśmy finansowali przedsiębiorstwo wyłącznie przy użyciu kredytu, może okazać się, że bardzo szybko wyczerpią się nasze zdolności kredytowe.

• Bardzo ważną cechą leasingu jest zdolność do zmniejszenia podstawy opodatkowania, co skutkuje obniżeniem płaconych podatków. W leasingu operacyjnym wszystkie opłaty leasingowe, w pełnej wysokości, są kosztem uzyskania przychodu. W kredycie bankowym jako koszt traktuje się jedynie odsetki, prowizje bankową oraz odpisy amortyzacje. Obliczając rzeczywisty koszt leasingu okaże się, że dużą część wydatków na spłatę leasingu „sfinansował nam” Urząd Skarbowy. W bardzo wielu przypadkach leasing jest realnie tańszy niż kredyt. Środki, które w ten sposób zostają w przedsiębiorstwie mogą służyć nowym inwestycjom lub powiększyć kapitał obrotowy.

• Leasing umożliwia bardziej elastyczną kalkulację ponoszonych opłat, dostosowaną do planowanych przychodów z nowej inwestycji. Sprzęt zaczyna zarabiać na siebie już od chwili jego pozyskania a firma leasingowa często odciąża przedsiębiorcę od wielu formalności, jak choćby ubezpieczenie czy prowadzenie ewidencji.

• Analizując koszty kredytu i leasingu należy również brać pod uwagę koszty dodatkowe towarzyszące korzystaniu z obydwu form finansowania, jak np. wysokość podatku od środków transportu, składek ubezpieczeniowych czy prowizji bankowej. Firmy leasingowe z zasady ubezpieczają oddawane w leasing przedmioty na preferencyjnych stawkach, co przy kilkuletnim okresie leasingu może stanowić znaczną ulgę w porównaniu z ubezpieczaniem na własny rachunek.

• Omawiając różnice między kredytem a leasingiem warto też wspomnieć o innym aspekcie elastyczności firm leasingowych. Zwykle nie reagują one tak nerwowo jak banki na krótkie opóźnienia w spłacie rat a w razie wystąpienia problemów finansowych u korzystającego możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków z umowy na osobę trzecią, zaakceptowaną przez firmę leasingową.

• Kolejna cechą leasingu, której nie posiada kredyt, jest możliwość uwolnienia funduszy zamrożonych w środkach trwałych przedsiębiorstwa. W tzw. leasingu zwrotnym Klient sprzedaje firmie leasingowej będącą jego własnością maszynę, samochód czy nieruchomość, odzyskując w ten sposób zamrożony pieniądze. Następnie te same środki trwałe bierze w leasing a po zakończeniu umowy może je wykupić za symboliczną kwotę. W leasingu nieruchomości wynajmowanych podnajemcom opłaty leasingowe Klient może regulować z uzyskiwanych czynszów.

Okazuje się, że leasing jest korzystny nie tylko dla firm, które nie dysponują dużym kapitałem czy osiągają stosunkowo niewielkie zyski. Również firmy o znacznym stopniu zyskowności prowadzonej działalności mogą przy jego użyciu kontrolować wysokość płaconych podatków. Dla osiągania korzyści z leasingu konieczne jest jednak rozliczanie VAT na zasadach ogólnych, nie jest on też celowy w przypadku rozliczania się w postaci ryczałtu, karty podatkowej oraz przy podatku liniowym.

Dla małych i średnich firm leasing jest bardzo korzystnym sposobem finansowania inwestycji. Wykazuje wiele zalet, ważnych dla tego typu firm, których nie posiada kredyt bankowy. Przy odpowiednim dostosowaniu płatności do przychodów okazuje się tańszy niż kredyt, szybszy i łatwiejszy do uzyskania.

16. Jakie dokumenty są wymagane przy ubieganiu się o leasing?

Liczba i rodzaj dokumentów wymaganych do zawarcia umowy leasingu zależy od kondycji finansowej przedsiębiorstwa wnioskującego o leasing, wartości i rodzaju przedmiotu. Podstawą jest wypełnienie wniosku leasingowego. W procedurach uproszczonych wymagane jest zwykle dostarczenie dokumentów rejestrowych, niektóre firmy leasingowe wymagają też udokumentowania przychodów i zysków za poprzedni oraz bieżący rok podatkowy. Przy bardziej skomplikowanych transakcjach niezbędne mogą okazać się inne dokumenty dotyczące firmy i przedmiotu leasingu.

17. Jak długo trwają procedury związane z podpisaniem umowy?

Czas trwania procedur związanych z uzyskaniem leasingu zależy przede wszystkim od rodzaju przedmiotu leasingu, jego wartości oraz sytuacji finansowo-majątkowej Klienta. Od momentu dostarczenia kompletu dokumentów wraz z wnioskiem leasingowym decyzja zwykle podejmowana jest w ciągu 24 godzin w przypadku samochodów, 2 do 5 dni przy maszynach i urządzeniach oraz do 3 tygodni w leasingu nieruchomości. Odbiór przedmiotu leasingu może nastąpić w ciągu 2 do 5 dni od chwili podpisania umowy leasingowej (w leasingu samochodów czas taki jest potrzebny na przykład na rejestrację i ubezpieczenie przedmiotu).

18. Ubezpieczenie przedmiotu leasingu.

Każdy przedmiot leasingu musi być ubezpieczony. Zwykle firmy leasingowe umożliwiają klientowi ubezpieczenie przedmiotu na własną rękę, jednak związane jest to z koniecznością jednorazowego opłacenia składki ubezpieczeniowej. Zwykle lepiej jest zdać się na ubezpieczenie oferowane przez firmę leasingową. Poza tym firmy leasingowe zwykle posiadają z firmami ubezpieczeniowymi wynegocjowane korzystne warunki i stawki ubezpieczeniowe.

19. Co to jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny jest szczególnym rodzajem leasingu, zarówno operacyjnego jak i finansowego. Przedsiębiorstwo – właściciel sprzętu sprzedaje go firmie leasingowej i uzyskując w ten sposób środki finansowe na inne cele. Następnie ten sam sprzęt bierze w leasing i może go dalej używać i czerpać z niego pożytki.

20. Opłata wstępna a koszt uzyskania przychodu w Sp. z o.o.

Czy opłata wstępna (wstępna rata leasingowa) jest kosztem uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia, czy też Spółka jest zobowiązana do jej rozliczenia w czasie, to jest w okresie trwania umowy leasingu?

„(…) Zdaniem wnioskodawcy wstępna rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia. Wniesienie jej było warunkiem zawarcia umowy leasingu i opłata była uregulowana. Harmonogram spłat rat kwotowych stanowiących załącznik do umowy określa termin jej uregulowania, czyli poniesienia wydatku, na rok 2007. Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć czy w następnych latach przychody z tytułu użytkowania rzeczy będą takie same, aby koszty odliczać proporcjonalnie.

(…) Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2007 r., wprowadziła podział kosztów na bezpośrednio i pośrednio związane z przychodem. Zgodnie z art. 22 ust. 5 ww. ustawy, u podatników prowadzących księgi rachunkowe, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.

W myśl natomiast art. 22 ust. 5c ww. ustawy koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Wstępnej raty leasingowej (opłaty wstępnej, czynszu inicjalnego) nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika, gdyż jest ona uiszczana jednorazowo przy podpisywaniu umowy leasingowej przed wydaniem przedmiotu leasingu, a jej zapłata jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Wstępna rata leasingowa, pomimo że ponoszona jest jednorazowo, dotyczy ściśle określonego okresu wynikającego z umowy leasingu. Tak więc zgodnie z art. 22 ust. 5c ww. ustawy wstępna rata leasingowa podlega rozliczeniu proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczy, tj. okresu trwania umowy leasingu.

Skoro w złożonym wniosku wskazano, iż wniesienie wstępnej raty leasingowej było warunkiem zawarcia umowy leasingu (warunkiem jej skuteczności), to stwierdzić należy, iż wydatek powyższy winien zostać rozliczany proporcjonalnie do czasu trwania umowy.
Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko wnioskodawcy uznać należy za nieprawidłowe. (…)”

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 marca 2008 r., nr IBPB1/415-355/07/ESZ/KAN-3242/12/07/KAN-2141/02/08)

Należy nadmienić, że interpretacje różnią się jeśli pierwsza opłata leasingowa jest określona w umowie jako „Pierwsza opłata leasingowa” a nie jako „Opłata wstępna”. Interpretacje różnią się również w zależności od metody prowadzenia księgowości i formy prawnej działalności.

21. Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu.
Patrz : link

Kompetencje Doradców Leasingowych kompasfinansowy.pl potwierdza 15 letnie doświadczenie w branży leasingowej, znajomość procedur większości firm leasingowych dostępnych na rynku i wybór najlepszych z nich do oferty dla Państwa.

Zapytaj o możliwość leasingu.

żródło: kompasfinansowy.pl źródło: kalkulator  leasingowy wleasing.pl

Tagged , , , , , , , , , ,

About 5dZT1Quadrifoglio15661